dinsdag 18 januari 2022
U bent hier: Informatie > Voorstelling VZW

Wie zijn we ?

Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter is een begrip in Brasschaat en omgeving.

In 1967, onder Prof. Pieters, werd in ‘De Vrachtwagen’ in Maria-ter-Heide de eerste club opgericht door Magda De Sutter. Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide was een feit. Nadien volgden in 1974 Akijama Schoten, in 1979 Akijama Stabroek en in 2000 Yin Yang, jiu-jitsuclub voor personen met een handicap.

In 2010 zijn deze 4 clubs verenigd onder Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter vzw. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk,

  • Het beoefenen, bevorderen en promoten van de jiu-jitsusport en van sportieve en culturele activiteiten, voornamelijk gericht op jiu-jitsu, zelfverdediging en agressiebeheersing
  • Het organiseren van lessen, activiteiten en voordrachten met betrekking tot de jiu-jitsusport en aanverwante bij toegetreden leden
  • Het verenigen van een aantal verenigingen, heden de feitelijke verenigingen Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide, Akijama Schoten, Akijama Stabroek en Yin Yang en eventuele andere op te richten al dan niet feitelijke verenigingen
  • Op te treden als officieel en leidinggevend lichaam bij sportmanifestaties waaraan onze leden kunnen deelnemen, zowel op nationaal als op internationaal vlak
  • Het bieden van opleidingen, bijscholingen en andere diensten in de welzijns-, opvoedings- en gezondheidssector.

Om een betere sportbeleving te kunnen organiseren zijn in 2021 onze clubs gegroepeerd op één locatie: sporthal Sport Vlaanderen te Brasschaat.

Achter de schermen werkt een gans team samen aan het reilen en zeilen van de vzw en club. Het monitorenteam vindt u terug op deze pagina: Trainers.