donderdag 6 augustus 2020
U bent hier: Home

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter worden gebruikt om u te informeren over onze producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.


Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

De Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

1 januari 2014